Om oss

OM OSS

Vi erbjuder en trygg och kärleksfull miljö där ditt barn kan växa och utvecklas. Våra fantastiska pedagoger fokuserar på varje barns individuella behov och intressen. Vi prioriterar kommunikation och samarbete med föräldrarna för att skapa en stark gemenskap för ditt barns bästa.


Vi har två förskolor, Rönnholmen i Vårberg som startade 2006 och Idholmen i Skärholmen som startade 2008. På båda förskolorna satsar vi mycket på konkret och stimulerande material och vi anpassar den pedagogiska miljön i lokalen utifrån barnens intressen och behov.


Här nedan berättar vi lite mer om oss och vår verksamhet.


Förskolan Idholmen

Idholmen är centralt placerad mittemellan Skärholmens centrum och Vårbergs centrum. Förskolan finns i ett fristående hus med egen gård och en ramp finns till ena ytterdörren så att det är lätt att ta sig in med rullstol. På gården finns en sandlåda, rutschkana, lekstuga och gungdjur. Precis utanför grinden har vi även tillgång till gungor. I Närområdet finns både större lekplatser, skog och bibliotek som vi besöker regelbundet.

Förskolan rönnholmen

Rönnholmen som ligger i Vårberg är belägen i bottenvåningen av ett lägenhetshus med egen ingång och gård. Gården är nyligen upprustad med konstgräs, klätterställning, lekhus och ny sandlåda. I Närområdet finns både större lekplatser, skog och badstrand som vi besöker regelbundet.

Den pedagogiska verksamheten 

Det livslånga lärandet


Vår pedagogiska verksamhet utgår från läroplanen och det livslånga lärandet och vilar på en demokratisk grund. All undervisning leds av en förskollärare som arbetar tillsammans med våra barnskötare för att uppnå läroplanens mål på ett för barnen lekfullt och roligt sätt. Vi utgår från barnens intressen och behov genom ett utforskande arbetssätt och synliggör barnens lärandeprocesser genom pedagogisk dokumentation. Vårt mål är att barnen lär och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och intressen på ett lekfullt och utforskande sätt.

Våra pedagoger


 All undervisning leds av en förskollärare som arbetar tillsammans med våra barnskötare för att uppnå läroplanens mål på ett för barnen lekfullt och roligt sätt. På varje förskola finns en förskollärare och 2-3 barnskötare och utöver det så har vi en verksamhetsutvecklare som delar sin tid mellan våra förskolor. Versamhetsutvecklarens roll är att stödja, vägleda och inspirera till utveckling och förbättringar i verksamheten. 


Barngruppen


Varje förskola tar emot max 18 barn i åldrarna 1-5 år. Hos oss går alla barn i en och samma grupp oavsett

hur gammalt barnet är och vi ser många fördelar med det. De stora barnen lär sig omtanke och hjälpsamhet gentemot dem yngre och de små barnen får goda förebilder som de lär och utvecklas av.

Med våra små barngrupper kan vi ge barnen en lugn och trygg miljö med familjär känsla och pedagogerna

har möjlighet att ge varje barn den uppmärksamhet som barnet behöver. Vi strävar efter ett nära samarbete med föräldrar och att våra  barn utvecklas till trygga medkännande individer.

SPRÅKET


Vårt uppdrag är att stödja och uppmuntra barnens språkutveckling både i det svenska språket och modersmålet och därför strävar vi efter att skapa många möjligheter för barnen att uttrycka sina tankar och upplevelser. Ett av våra arbetssätt för att stödja barnens språkutveckling är att lyssna på sagor via vårt digitala språkvertyg Polyglutt vilket ger barnen möjlighet att lyssna på sagor på en mängd olika språk.


Mångkulturellt


Pedagogerna på förskolan har ett interkulturellt förhållningssätt och arbetar med att stärka och utveckla varje barns självkänsla och kulturella identiteten. Det gör vi bland annat genom att uppmärksamma de högtider som finns reprensenterade i barngruppen utöver de svenska högtiderna. Vi tycker att det är spännande att utforska olika  kulturer och traditioner tillsammans med barnen. Deltagandet i våra olika högtider är självklart helt frivilligt och vi ordnar andra aktiviterter för dem barn som inte vill delta. En tradition vi har på förskolan som både stora och små brukar uppskatta är vårat familjeknytis då vi dukar upp till buff'e med mat från världens alla hörn.

Utomhusmiljön

Utomhusvistelse är en naturlig del i vår versamhet och vår utomhusmiljö är värdefull för oss. På förskolans gård erbjuder vi möjlighet för barnen till ett naturligt lärande och fysisk aktivitetet. Miljöerna utomhus är framkomliga och erbjuder lätttillgängligt material.  Förutom att erbjuda utomhuslek på vår egen gård så går vi också ofta iväg för att utforska vår natur, olika lekplatser och andra spännande platser i vår närmiljö


Mat och miljö


Vi vill värna om en hållbar utveckling i vår miljö och därför köper vi så långt som möjligt ekologisk mat och miljömärkta produkter. Maten vi äter till lunch kommer från en cateringfirma som erbjuder en varierad och hälsosam kost. Specialkost serveras alltid vid medicinska skäl och Specialkost av religiösa och etiska skäl tillgodoses i möjligaste mån.