Avgifter

Avgifter

Vi har samma föräldraavgifter som Stockholms stads kommunala förskolor har.


  • Vi följer Stockholms stads regler för avgifter, maxtaxan


  • Inga andra avgifter tillkommer.


  • För barn bosatta i andra kommuner gäller hemkommunens avgifter, vänligen vänd er till er kommun för mer information om det.


Klicka på knappen nedan för att få mer information om Stockholm stads maxtaxa.