Avgifter

Avgifter

  • Vi har alltid avgiftsfritt för alla barn i juli månad och avgiftfritt i augusti för våra blivande skolbarn


  • I övrigt följer vi Stockholms stads regler för avgifter, maxtaxan


  • Inga andra avgifter tillkommer.


  • För barn bosatta i andra kommuner gäller hemkommunens avgifter, vänligen vänd er till er kommun för mer information om det.


Klicka på knappen nedan för att få mer information om Stockholm stads maxtaxa.